NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI ĐỨC

HỌ TÊN FACEBOOK/FANPAGE THÀNH PHỐ QUỐC GIA ĐIỆN THOẠI
Võ Trang NAVITA GERMANY Leipzig Đức +49 15259575566
Đức Phương NAVITA GERMANY Berlin Đức +49 15201413496
Hoàng Đạo NAVITA GERMANY Berlin Đức +49 15225888866
Bùi Hương NAVITA GERMANY Berlin Đức +49 17643862416
Đinh Kim Phượng Berlin Đức +49 17624087032
Nguyễn Thị Hải Yến NAVITA HẢI YẾN Frankfurt Đức +49 1729158412
Nguyễn Đăng Khoa Cottbus Đức +49 1606906666
Nguyễn Thị Phượng Stuttgart Đức +49 15171412361
Ngô Thị Thu Phương Schwerin Đức +49 15201413496
Đào Thị Muôn Bitterfeld Đức +49 1628593398
Nguyễn Quốc Tuấn Munich Đức +49 1624309259
Phùng Thị Thương Huyền Remscheid Đức +49 1727404893
DANH SÁCH CỘNG TÁC VIÊN
Chu Thị Châu NAVITA GERMANY Berlin Đức +49 17684802873
Tâm Franke Berlin Đức +49 1729909985
Nguyễn Thị Minh Hương Berlin Đức +49 15223444861
Bùi Thị Lơ Dresden Đức +49 1748065591
Chu Khắc Nam Chemnitz Đức +49 1729268136
Nguyễn Thị Dung Magdeburg Đức +49 1727828250
Bùi Thị Mai Hương NAVITA HAMBURG – HARBURG Hamburg Đức +49 17643274679
Đào Bích Lan Rostock Đức +49 1625409926
Nguyễn Thị Phương Erfurt Đức +49 1739567281
BS. Lê Thị Thuý Hà Berlin Đức +49 15257398889

Đăng ký tư vấn

Nhận tư vấn miễn phí 24/7 từ đội ngũ Bác sĩ, Chuyên gia của Công ty NAVITA, Hungary

Đặt lịch hẹn tư vấn

Nhận thông tin khuyến mãi

1
Bạn cần hỗ trợ?